previous next


Flood survivors (left to right): Howard Lansdon, Duke Griego, Don Graham & Walt Whitenton